Seminar Mata Kuliah Elektif Strategic Communication 2019

Hai, Kom!

Berikut adalah hasil notulen dari seminar mata kuliah elektif jurusan Strategic Communication 2019 yang diselenggarakan pada 10 April lalu.

Seminar Mata Kuliah Elektif Stracomm 2019

Semangat, Kom!